Loading...
Start 2017-05-18T22:13:15+00:00

WITAM

Zajmuję się formalno-prawnym wsparciem procesów inwestycyjno-budowlanych oraz transakcji na krakowskim rynku nieruchomości. Podstawę mojej pracy stanowią cztery specjalizacje, tj.: prawo administracyjne, procedury administracyjne, zarządzanie i prawo nieruchomości.

pozwolenie na budowę, prawa administracyjne, postępowanie administracyjne, kpa, prawo budowlane, nieruchomości

MOGĘ POMÓC, JEŚLI:

 

Przed realizacją inwestycji opłaca się zbudować stabilne formalno-prawne fundamenty.

Przed zakupem nieruchomości warto zdobyć wiedzę o przedmiocie transakcji.

Przed realizacją inwestycji opłaca się zbudować stabilne formalno-prawne fundamenty.

Przed zakupem nieruchomości warto zdobyć wiedzę o przedmiocie transakcji.

Stabilne formalno-prawne podstawy inwestycji

należy budować poprzez: audyt nieruchomości, identyfikację ryzyka, eliminację zagrożeń, właściwie podpisane umowy i odpowiednie zgody lub decyzje administracyjne. Uważam, że gruntowne przygotowanie inwestycji, uzupełnione wnikliwą analizą, daje inwestorowi wymierne zyski.

„Wszak początek zdaje się być więcej niż połową całości i dzięki niemu wyjaśnia się wiele z tego, co jest przedmiotem badań”
Arystoteles

Wiedza o przedmiocie transakcji

powinna być zdobywana poprzez wszechstronną analizę stanu prawnego i szczegółową ocenę stanu faktycznego. Cenna przy tym jest umiejętność rozpoznawania, gdzie szukać dodatkowych informacji i co może być źródłem ryzyka. Uważam, że przemyślany, oparty na wiedzy i odpowiednio zabezpieczony zakup nieruchomości chroni przed negatywnymi konsekwencjami, które mogą być odczuwalne przez wiele lat.

„Bardzo wielu, a może większość ludzi, aby coś znaleźć, musi najpierw wiedzieć, że to istnieje”
Georg Christoph Lichtenberg

W sprawach dotyczących nieruchomości warto i opłaca się:

PLANOWAĆ, SPRAWDZAĆ, PRZEWIDYWAĆ I ZAPOBIEGAĆ.

Lubię ten zakres mojej pracy, jednak wiem, że te czynności nie powinny być celem samym w sobie. Powinny być metodą uzyskiwania konkretnych korzyści.

W sprawach dotyczących nieruchomości warto i opłaca się:

PLANOWAĆ, SPRAWDZAĆ, PRZEWIDYWAĆ I ZAPOBIEGAĆ.

Lubię ten zakres mojej pracy, jednak wiem, że te czynności nie powinny być celem samym w sobie. Powinny być metodą uzyskiwania konkretnych korzyści.

STARAM SIĘ, BY MOJA PRACA BYŁA ŹRÓDŁEM NASTĘPUJĄCYCH KORZYŚCI: