JESTEŚ W ODPOWIEDNIM MIEJSCU, JEŚLI:

 Buduję stabilne formalno-prawne fundamenty inwestycji.

 Dbam o bezpieczny, oparty na wiedzy zakup nieruchomości.

Stabilne formalno-prawne podstawy inwestycji

należy budować poprzez: audyt nieruchomości, identyfikację ryzyka, eliminację zagrożeń, właściwie podpisane umowy i odpowiednie zgody lub decyzje administracyjne. Uważam, że gruntowne przygotowanie inwestycji, uzupełnione wnikliwą analizą, daje inwestorowi wymierne zyski.

„Wszak początek zdaje się być więcej niż połową całości i dzięki niemu wyjaśnia się wiele z tego, co jest przedmiotem badań”
Arystoteles

Wiedza o przedmiocie transakcji

powinna być zdobywana poprzez wszechstronną analizę stanu prawnego i szczegółową ocenę stanu faktycznego. Cenna przy tym jest umiejętność rozpoznawania, gdzie szukać dodatkowych informacji i co może być źródłem ryzyka. Uważam, że przemyślany, oparty na wiedzy i odpowiednio zabezpieczony zakup nieruchomości chroni przed negatywnymi konsekwencjami, które mogą być odczuwalne przez wiele lat.

„Bardzo wielu, a może większość ludzi, aby coś znaleźć, musi najpierw wiedzieć, że to istnieje”
Georg Christoph Lichtenberg

KORZYŚCI

W sprawach dotyczących nieruchomości warto: planować, sprawdzać, przewidywać i zapobiegać.

Lubię ten zakres mojej pracy, jednak wiem, że te czynności nie powinny być celem samym w sobie. Powinny być metodą uzyskiwania konkretnych efektów. Staram się, aby moja praca była źródłem następujących korzyści: