Loading...
Start2018-08-25T19:45:54+00:00

WITAMY NA STRONIE PROCES INWESTYCYJNY.NET

Zajmujemy się formalno-prawnym wsparciem procesów inwestycyjno-budowlanych oraz transakcji na krakowskim rynku nieruchomości. Podstawę naszej pracy stanowią cztery specjalizacje, tj.:

prawo administracyjne, procedury administracyjne, zarządzanie i prawo nieruchomości.

pozwolenie na budowę, prawa administracyjne, postępowanie administracyjne, kpa, prawo budowlane, nieruchomości

MOŻEMY POMÓC, JEŚLI:

 

Przed zakupem nieruchomości warto zdobyć szczegółową wiedzę o przedmiocie transakcji.

Przed realizacją inwestycji budowlanej opłaca się zbudować stabilne formalno-prawne fundamenty.

Wiedza o przedmiocie transakcji

powinna być zdobywana poprzez wszechstronną analizę stanu prawnego i szczegółową ocenę stanu faktycznego. Cenna przy tym jest umiejętność rozpoznawania, gdzie szukać dodatkowych informacji i co może być źródłem ryzyka. Uważamy, że przemyślany, oparty na wiedzy i odpowiednio zabezpieczony zakup nieruchomości chroni przed negatywnymi konsekwencjami, które mogą być odczuwalne przez wiele lat.

„Bardzo wielu, a może większość ludzi, aby coś znaleźć, musi najpierw wiedzieć, że to istnieje”
Georg Christoph Lichtenberg

Stabilne formalno-prawne podstawy inwestycji

należy budować poprzez: audyt nieruchomości, identyfikację ryzyka, eliminację zagrożeń, właściwie podpisane umowy i odpowiednie zgody lub decyzje administracyjne. Uważamy, że gruntowne przygotowanie inwestycji, uzupełnione wnikliwą analizą, daje inwestorowi wymierne zyski.

„Wszak początek zdaje się być więcej niż połową całości i dzięki niemu wyjaśnia się wiele z tego, co jest przedmiotem badań”
Arystoteles

TWOJE  KORZYŚCI: