A CZY MNIE JESZCZE COŚ OBCHODZI MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO?

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Czasami może się wydawać, że nasza sytuacja pozwala na to, by przestać kontrolować poczynania planistyczne gminy. I to prawda: tak nam się tylko wydaje

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowym sposobem na regulowanie tzw. polityki przestrzennej gminy. Zawiera przepisy powszechnie obowiązujące w zakresie przeznaczenia terenu, zagospodarowania i warunków zabudowy.  Skutki prawne uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są znaczące zarówno dla gminy, jak i dla właścicieli nieruchomości i inwestorów. Nawet gdy sytuacja właścicieli i inwestorów wydaje się być ustabilizowana, to należy zwrócić uwagę na zmiany i zagrożenia, jakie może spowodować polityka przestrzenna gminy.

JEŚLI WYDAJE NAM SIĘ, ŻE SYTUACJA JEST STABILNA GDYŻ:

JUŻ JEST PROCEDOWANE POSTĘPOWANIE O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY

To należy zauważyć, że w dowolnym momencie rada gminy może podjąć uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu i nasze postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy (WZ) może zostać zawieszone na okres do dziewięciu miesięcy.

ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA WZ

To należy zauważyć, że w dowolnym momencie rada gminy może podjąć uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu i uchwalić miejscowy plan. I jeśli jego ustalenia będą inne niż w naszej decyzji ustalającej warunki zabudowy, to decyzja WZ będzie podlegać wygaszeniu. Nie stanie się tak, jeśli przed wejściem w życie miejscowego planu zdążymy uzyskać pozwolenie na budowę.

ZOSTAŁO WYDANE POZWOLENIE NA BUDOWĘ NA PODSTAWIE DECYZJI WZ

To można stwierdzić, że taka sytuacja jest w miarę stabilna, ale nie jest niezmienna. Jeśli np. nie zdążymy zrealizować budynku w okresie ważności pozwolenia na budowę, to trzeba będzie uzyskać nową decyzję. I o ile nie uchwalono w między czasie miejscowego planu, to będzie można skorzystać z posiadanej decyzji WZ. Jeśli jednak w między czasie zostanie uchwalony miejscowy plan, to trzeba będzie działać zgodnie z jego ustaleniami i być może dokończenie budowy nie będzie możliwe.

UCHWALONO KORZYSTNY MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

To należy zauważyć, że istnieją przypadki, w których cały plan lub jego poszczególne zapisy zostaną wyeliminowane. Przykładem może być zmiana miejscowego planu lub stwierdzenie nieważności uchwały w sprawie miejscowego planu.

WYDANO POZWOLENIE NA BUDOWĘ NA PODSTAWIE MIEJSCOWEGO PLANU

To należy zauważyć, że zagrożeniem będzie sytuacja stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie miejscowego planu.

ZOSTAŁ JUŻ WYBUDOWANY DOM ZANIM WESZŁY W ŻYCIE NIEKORZYSTNE ZAPISY PLANU

To należy zauważyć, że ewentualna rozbudowa, czy nadbudowa będzie możliwa tylko wtedy, gdy będzie zgodna z ustaleniami miejscowego planu.

O tym, jakie są możliwości wpływania na politykę przestrzenną gminy pisałam ⇒ w tym miejscu.

Natomiast etapy uchwalania miejscowego planu zostały wskazane ⇒ w tym wpisie.

2019-02-19T10:15:53+00:002 lutego, 2019|