POZWOLENIE NA BUDOWĘ (ETAP WYDAWANIA DECYZJI) – krok po kroku – INFOGRAFIKA

Pozwolenie na budowę wydawane jest w formie decyzji administracyjnej, w ramach postępowania administracyjnego. Regulacje dotyczące tego postępowania znajdują się w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz w przepisach Prawa budowlanego.

Poniżej prezentuję infografikę, która przedstawia etapy postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia na budowę. Infografika pokazuje krok po kroku jakie czynności w ramach postępowania są lub mogą być podejmowane. Określa najważniejsze terminy i wskazuje na konsekwencje poszczególnych działań, od chwili złożenia wniosku do momentu wydania decyzji.

decyzja o pozwoleniu na budowę, postępowanie administracyjne krok po kroku

Infografikę, przygotowano na podstawie następujących przepisów:

Kodeks postępowania administracyjnego

Art. 15 [Zasada dwuinstancyjności]

Art. 61 [Wszczęcie postępowania]

Art. 64 [Braki formalne]

Art. 104 [Forma załatwienia sprawy]

Art. 109 [Doręczenie decyzji]

Art. 127 [Dopuszczalność odwołania]

Art. 138 [Decyzje organu odwoławczego]

Ustawa prawo budowlane

Art. 35 [Sprawdzanie rozwiązań projektowych, obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, terminy]

INNE WPISY:

Odmowa wydania pozwolenia na budowę. Przykłady  decyzji, które zablokowały inwestycję budowlaną, a sąd administracyjny potwierdził, że w opisanych przypadkach, tak właśnie powinno się stać.

Odmowa wydania pozwolenia na budowę. Kilka przykładów decyzji, które zablokowały inwestycję, a sąd administracyjny uznał, że niesłusznie. Czyli przykłady niewłaściwie zinterpretowanych przepisów przez organy wydające decyzje.

2019-02-26T10:24:21+00:006 maja, 2017|