Co znaczy WZ, PNB, ULICP, PZT, KPA, DUŚ w procesie inwestycyjnym? – Poznaj słownik skrótów i akronimów inwestora (ASAP*)

Przed rozpoczęciem przygotowań do realizacji pierwszego domu, warto poznać kod, którym porozumiewają się uczestnicy procesu inwestycyjnego. Nierzadko od projektanta, geodety lub urzędnika usłyszysz skróty lub akronimy, które mogą brzmieć niezrozumiale. Jeśli chcesz wiedzieć, dlaczego w procesie inwestycyjnym WZ-ek się nie je, a słysząc słowo „duś” nie musisz się bać, to zapraszam do zapoznania się z poniższym słownikiem:

SŁOWNIK SKRÓTÓW I AKRONIMÓW STOSOWANYCH W PROCESIE INWESTYCYJNYM

WZ

Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy

ULICP

Ustalenie lokalizacji celu publicznego (decyzja)

PNB

Decyzja pozwolenia na budowę

PZT

Projekt (mapa) zagospodarowania terenu

MPZP

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Dz.B. 

Dziennik budowy

P.b.

Prawo budowlane

KPA lub k.p.a.

Kodeks postępowania administracyjnego

P.p.s.a.

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

WSA

Wojewódzki Sąd Administracyjny

NSA

Naczelny Sąd Administracyjny

ZRID

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (czytaj jako zrid)

DUŚ

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (czytaj jako duś)

Studium

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

WT

Warunki techniczne (wydawane przez zakłady branżowe w sprawie możliwości przyłączenia do sieci)

ZE

Zakład energetyczny

Jedn. ewid.

Jednostka ewidencyjna

Obr.

Obręb

ZUDP

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (czytaj jako zudp). Obecnie aktualna jest nazwa ZKUPSUT (zespół koordynacyjny usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu), jednak wciąż częściej usłyszysz słowo ZUDP

SYT-WYS

Mapa sytuacyjno-wysokościowa

KW

Księga wieczysta

PINB

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (można czytać jako pinb)

WINB

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego (można czytać jako winb)

GUNB

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (można czytać jako gunb)

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej (czytaj jako bip)

DWG

Format plików tworzony przez program AutoCAD, w którym powstaje większość projektów budowlanych

SSO

Stan surowy otwarty (budynku)

SSZ

Stan surowy zamknięty (budynku)


*ASAP – as soon as possible, czyli „tak szybko, jak to możliwe” 🙂

2019-01-31T23:20:59+00:002 czerwca, 2017|