Działka

PROCEDURA WYDAWANIA DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY – INFOGRAFIKA

Procedura wydawania decyzji o warunkach zabudowy została uregulowana w przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego. Poniżej przedstawiam infografikę, która krok po kroku przedstawia przebieg postępowania w sprawie wydania decyzji WZ. Rozróżniłam czynności jakie [...]

2019-02-23T09:27:48+00:0022 lutego, 2019|

WARUNKI WYDANIA DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY – INFOGRAFIKA

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wskazuje na pięć enumeratywnie wymienionych warunków wydania decyzji WZ. Brak spełnienie chociażby jednego z nich, wiąże się z odmową ustalenia warunków zabudowy. Jeszcze przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji można wstępnie zweryfikować, czy inwestycja [...]

2019-02-22T20:52:38+00:0019 lutego, 2019|

PROCEDURA UCHWALANIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje sformalizowaną procedurę sporządzania i uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Niezależnie od tego czy miejscowy plan przygotowywany jest dla całej gminy, czy dla jej fragmentu, wszystkie etapy procedury muszą być zachowane. Cały proces [...]

2019-02-19T10:15:09+00:002 lutego, 2019|

A CZY MNIE JESZCZE COŚ OBCHODZI MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO?

Czasami może się wydawać, że nasza sytuacja pozwala na to, by przestać kontrolować poczynania planistyczne gminy. I to prawda: tak nam się tylko wydaje... Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowym sposobem na regulowanie tzw. polityki [...]

2019-02-19T10:15:53+00:002 lutego, 2019|

JAK WPŁYWAĆ NA TREŚĆ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą w istotny sposób wpływać na możliwość i parametry zabudowy naszej nieruchomości.  Miejscowy plan jest źródłem prawa miejscowego i stanowi bezpośrednią podstawę do wydawania decyzji budowlanych. Z tego powodu warto wiedzieć, jakie mamy prawa [...]

2019-02-19T10:16:20+00:002 lutego, 2019|

CHECKLISTA – CO NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZED ZAKUPEM DZIAŁKI?

Jeśli planujesz kupić niezabudowaną nieruchomość gruntową, celem budowy swojego wymarzonego domu, to zachęcam Cię do skorzystania z mojej CHECKLISTY. Zobacz, co należy sprawdzić przed zakupem działki. Wykonaj analizę prawną i faktyczną nieruchomości, wyjaśnij wszelkie wątpliwości, oceń ryzyko i dokonaj bezpiecznego [...]

2019-02-04T22:07:05+00:0020 lipca, 2017|