20 SPOSOBÓW NA ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI GRUNTU

Jeśli jesteś właścicielem niezabudowanej nieruchomości gruntowej i zastanawiasz się co zrobić, by sprzedać swoją działkę drożej, to zapraszam Cię do zapoznania się z zamieszczoną poniżej  listą działań. Przedstawiam 20 sposobów na zwiększenie wartości niezabudowanego gruntu.
zwiększenie wartości działki, sprzedaż z zyskiem nieruchomości niezabudowanej

Wszyscy wiemy, że w największym stopniu na cenę nieruchomości wpływa lokalizacja. Ale lokalizacji nie da się zmienić. Warto zatem ocenić inne czynniki wpływające na cenę i popracować nad ich modyfikacją, by osiągnąć większe zyski ze sprzedaży gruntu.

Aby ocenić, którą strategię zwiększania wartości gruntu możesz zastosować, należy w pierwszej kolejności ocenić stan prawny i faktyczny posiadanej nieruchomości.

Ustal stan nieruchomości szukając odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jaka jest powierzchnia działki?

 • Jaki jest rodzaj użytków gruntowych oraz ich klas bonitacyjnych?

 • Jakie jest sąsiedztwo działki?

 • Czy na danym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

 • Jaki jest dojazd do działki?

 • Czy działka jest uzbrojona w media?

 • Jakie są zapisy w księdze wieczystej?

 • Na co narzekają oglądający nieruchomość?

Na podstawie odpowiedzi wybierz strategię działania, korzystając z listy przykładów:

20 przykładów działań zwiększających wartość nieruchomości niezabudowanej:

 • 1.  Podział dużej nieruchomości na kilka mniejszych działek

 • 2.  Uzbrojenie działki (doprowadzenie mediów)

 • 3.  Przekładka kolidującego uzbrojenia

 • 4.  Wykonanie drogi dojazdowej (lub polepszenie parametrów istniejącego dojazdu)

 • 5.  Zakup działki sąsiedniej celem polepszenia parametrów własnej nieruchomości

 • 6.  Podpisanie umowy dzierżawy lub dokonanie nasadzeń umożliwiających pobieranie z działki pożytków, celem sprzedaży nieruchomości przynoszącej dochód

 • 7.  Usunięcie kolidujących drzew, a czasami zasadzenie drzew lub krzewów ozdobnych

 • 8.  Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zależne od woli organów gminy)

 • 9.  Zmiana ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zależne od woli organów gminy)

 • 10.  Odrolnienie działki rolnej

 • 11.  Wyrównanie, niwelacja terenu

 • 12.  Rozbiórka starych, szpecących, obniżających wartość obiektów budowlanych

 • 13.  Wymiana mas ziemnych (np. w przypadku gruntu skażonego)

 • 14.  Zmiany na działkach sąsiednich realizowane w porozumieniu z sąsiadami (np. usunięcie szpecących elementów, wykonanie wspólnej drogi, wygospodarowanie wspólnego terenu rekreacyjnego itp.)

 • 15.  Uregulowanie stanu prawnego (np. przeprowadzenie postępowań spadkowych, wyeliminowanie z księgi wieczystej wpisów obciążających nieruchomość, ustanowienie niezbędnych służebności umożliwiających dojazd lub przeprowadzenie mediów)

 • 16.  Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy (w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)

 • 17.  Uzyskanie z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych (które może być wydane przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę)

 • 18.  Uzyskanie pozwolenia na budowę (procedurę wydawania decyzji wyjaśniłam tutaj)

 • 19.  Zabudowa gruntu i sprzedaż zainwestowanej nieruchomości z zyskiem

 • 20.  Cierpliwość tj. upływ czasu i zmiana koniunktury na rynku

2019-01-23T14:10:40+00:0013 lipca, 2017|